Akut Thoraxkirurgi by Jan R. Malina

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read Online or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Best surgery books

Tipps und Tricks für den Herz- und Thoraxchirurgen: Problemlösungen von A - Z

Das vorliegende Buch ist eine Sammlung hilfreicher Tipps und tips, die den Alltag in der Herz- und Thoraxchirurgie erleichtern sollen. In ca. a hundred Beiträgen werden die Probleme geschildert und Lösungen oder Alternativen vorgeschlagen, die häufig besonders kostengünstig und patientenfreundlich sind. Die Abschnitte sind übersichtlich strukturiert, wodurch die einzelnen Beschreibungen schnell auffindbar sind.

Gay, Straight, and In-Between: The Sexology of Erotic Orientation

The time period homosexuality didn't exist till ok. M. Benkert coined it in 1869. The phenomenon, despite the fact that, has existed most likely so long as people have walked the earth. the numerous enigmas of sexual orientation that experience baffled humans for centuries--including what makes a few kids develop as much as be gay, whereas others develop into heterosexual or bisexual, and to what measure is gender identification made up our minds sooner than birth--continue to take action.

Principles and Practice of Gynecologic Laser Surgery

One of many first purposes of lasers used to be for surgical procedure at the retina of the attention. That, and the obtrusive analogy to the outdated goals of robust warmth rays, led many to foretell that lasers may fast be used for all types of slicing and welding, together with surgical functions. It used to be quickly obvious that laser sur­ gery can be played in ways in which triggered little bleeding.

Pediatric Surgery

Written through the world over acclaimed experts, Pediatric surgical procedure presents pertinent and concise technique descriptions spanning benign and malignant difficulties and minimally invasive strategies. issues are reviewed whilst applicable for the organ method and challenge, making a booklet that's either finished and obtainable.

Extra resources for Akut Thoraxkirurgi

Example text

Före­ komsten av pleuravätska leder till en avrundning av sinuskonturen. Ett större hiatusbråck eller inälvor som har hernierat i bröstkorgen – efter trau­ mat och vid det medfödda hernia Morgagnii eller Bochdalki – syns väl och kan ställa till diagnostiska problem i en akut situation. Undersökning av diafragmarörelsen i genomlysning görs sällan. ex. vid hicka, kan denna undersökning lämna värdefull information. Vid förekomst av större mängd pleuravätska och underlobsatelektas är det © Studentlitteratur 47 Kapitel 4 omöjligt – framför allt på den högra sidan – att fastställa diafragmas exakta läge.

Kapitel 2 Beroende på de olika cirkulations- och ventilationsförhållandena kan lungan hos en stående person delas i tre områden: I övre tredjedelen av lungan är det alveolära gastrycket (PA) högre än det arteriella (Pa) och venösa (Pv) intravaskulära trycket, alltså PA>Pa>Pv. Blod­ flödet närmar sig noll då de eftergivliga kapillärerna utsatta för det intra­ alveolära trycket i det närmaste är kollaberade. Följaktligen blir kvoten VA/Q hög och ligger omkring 3,3. I den mellersta tredjedelen av lungan är det arteriella trycket högre än det alveolära som i sin tur överskrider det venösa trycket, alltså Pa>PA>Pv.

Risken för infektion och överförande av blodsmitta är stor. Sår förorsakade av patientens tänder är alltid gravt infekterade. m. skall i den akuta situationen företas endast under för­ utsättning att den livräddande behandlingen inte fördröjs och att den pågående terapin inte behöver avbrytas. Det är mindre farligt att vid en väl­ grundad misstanke på tensionspneumothorax pleurapunktera i onödan, än att först remittera den till livet hotade patienten för en röntgenundersökning 34 © Studentlitteratur Klinisk bedömning av akuta thoraxfall och avvakta svaret!

Download PDF sample

Rated 4.97 of 5 – based on 40 votes